Krištáľové krídla odovzdané
28. januára 2019
Oznámenie o zmene sídla
20. mája 2019