2021 | Publicistika a literatúra

Patrí medzi najvýznamnejších slovenských prozaikov a literárnych vedcov. Pôsobí ako emeritný profesor na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Osobitým literárnym štýlom s využitím množstva nových kompozičných a dejových postupov, prináša jeho tvorba vždy vysoko aktuálne a inovatívne diela. Za svoju tvorbu získal viacero významných ocenení a mnohé z jeho kníh boli preložené. V literárnovednej oblasti sa venuje analýze a teoretickým otázkam prozaického textu. V roku 2021 vydal knihu poviedok Ľútostivosť. V tomto súbore próz uplatňuje nový typ poetiky. Ide zväčša o príbehy, v ktorých prostredníctvom motívov choroby, ohrozenia, osamelosti, smrti, ale i konfrontáciou staroby s mladosťou a detstvom vznikajú vypäté obrazy zo života obyčajných ľudí. Napriek smútku príbehy prinášajú nádej a vieru. Ľútostivosť je fenomenálny súbor – dokonale namiešaný kokteil sústredenia, stíšenia sa, briskného jazyka aj humoru.