2013 | Filantropia

V roku 2013 iniciovala projekt zameraný na prevenciu proti domácemu násiliu s názvom “Slovensko potrebuje Dobrých otcov”. Cieľom celonárodnej kampane je poukázať na kľúčovú rolu dobrých otcov v slovenských rodinách a upozorniť verejnosť na to, že “iba materiálne zabezpečenie zo strany otca – muža nestačí” – pre rodinu aj spoločnosť je jeho poslanie oveľa komplexnejšie.