2019 | Publicistika a literatúra

Rudolf Dobiáš je slovenský básnik, prozaik, spisovateľ pre deti a mládež, rozhlasový autor a publicista. Bol nespravodlivo odsúdený a strávil takmer 7 rokov v komunistickom väzení, väčšinu času v uránových baniach. Literárne však nikdy neprestal pôsobiť. Za svoju tvorbu bol slovenským Klubom nezávislých spisovateľov dvakrát navrhnutý na Nobelovu cenu za literatúru . Na Krištáľové krídlo za rok 2019 je nominovaný za zbierku noviel Tajní ľudia a iné príbehy, ako aj za doterajšie pôsobenie v oblasti literatúry na Slovensku. Uvedená kniha je dokladom o dobe a režime, ktorý výrazným spôsobom zasiahol nielen do autorovho života, ale aj do života hlavných postáv jeho noviel. Autor však nič nevyčíta, nezazlieva, len pripomína.