2019 | Mimoriadna cena

Jozef Ciller je umelec osobitého prejavu, bohatej imaginácie a širokospektrálnej aktivity. Konceptuálnym videním dramatickej skutočnosti a objavovaním nových scénografických možností prispel k obohateniu a uznaniu tejto disciplíny. Odborná kritika ho považuje za zakladateľa špecifickej akčnej scénografie a následne scénografického statického dynamizmu. Venuje sa divadlu, televízii, filmu, architektonickým a výstavným projektom, réžii. Bol výtvarníkom a šéfom výpravy v SKD Martin. Je profesor na VŠMU v Bratislave. Pracoval ako scénograf alebo pedagóg v 20 krajinách sveta (napr. Viedeň, Tallin, Vroclav, Thessaloniky, Tampere, Ellwangen, Krakov, Zahreb, Dubrovník, Kyjev…).